MARTIN TUPEC

Hotel GATE

Místo: Praha - Smíchov

GD:

Rozsah prací: jedenáct nadzemních podlaží budovy hotelu a dvě podzemní podlaží garáží