MARTIN TUPEC

Hotel Vivier - Dobříš

Místo: Dobříš

GD: Con Invest a.s., Praha - Vysočany

Rozsah prací: 9. podlažní nadzemní monolitická konstrukce a pohledové opěrné stěny. Uloženo cca 600m3 betonu a 85t výztuže.

Hotel Vivier