MARTIN TUPEC

Viladům Vavřenova, Praha - Braník

GD: ISSO Sokolov

Rozsah prací: provedení 1 podzemní (garáže) a 3 nadzemní podlaží bytového domu a opěrná oblouková zeď. Uloženo cca 250m3 betonu a 38t výztuže.